Välkommen till Sjöanläggningar Jan Broman AB

Vi är företaget du ska anlita om du behöver entreprenadarbeten utförda i eller runt vatten.

Exempel på arbeten som vi utför:

 Muddring
 Pålning för t.ex. brygga
 Borrning för konsollbryggor och bryggbyggnation
 Schaktar för vattenledningar, avloppsledningar och sjökablar
 Årensningar

Vi arbetar primärt i Mälardalen och Stockolms skärgård.

Sjöanläggningar Jan Broman AB startades 1991 men vi har varit i branschen sedan mitten av sextiotalet.

Vi har en specialbåt som kan lasta lastbaljor, lastcontainrar och arbetsflak. Dessutom har vi en sjögående grävmaskin.

Under årens lopp har vi fått många nöjda kunder såsom NCC, Skanska, PEAB, kommuner och privatpersoner.
Visa flik
Dölj flik
www.vikab.com

Sjöanläggningar jan broman ab muddring pålning borrning vattenledningar i södertälje

Kontakta oss för hjälp med muddring, pålning, hamnarbeten, vattenledningar i södertälje stockholmLänkar www.maskinentreprenorerna.se Maskinentreprenörerna, ME, är Sveriges ledande bransch- och arbetsgivareförbund för maskinentreprenörer. www.kabelanvisning.com Sveriges elnätbolag - TeliaSonera - Sveriges kommuner har under åren samarbetat för att få ner ledningsskadorna i landet. Begär anvisning i god tid innan arbetet påbörjas. Skall du gräva, spränga eller fälla träd intill våra ledningar? Ring din lokala ledningsägare. Kontakta oss Företagsnamn: Sjöanläggningar Jan BromanAB Kontaktperson: Jan Broman Telefon 08 - 550 854 46 Mobil: 070 - 588 49 22 Adress: Enstigen 1, 151 92 Södertälje E-post: jan@sjoanlaggningar.se Maskinpark Sjöanlaggningar AB, ett företag med moderna maskiner för sjöarbeten. Hemmahamnen är i Södertälje men vi flyttar lätt. Maskinen: Maskinen är 9,6 m bred och har ett djupgående av 0,7 m.Utrustad med fyra hydrauliska stödben ner till 6 meters djup. Största grävdjup ca. 6 m, med gripskopa 8 meter. Arbetsbåten: Arbetsbåten kan utrustas med en lastcontainer byggd av hardoxstål ca. 8 kbm,ett5,5 meter långt flak eller en liftdumpercontainer. Båten är även utrustad med en HIAB kran på2,8 ton med grip. Djupgående 90 cm, lastkapacitet 12 ton. Maskintrailers: Vid längre transporter använder vi oss av två maskintrailers. Arbetsbilder Pålning Vi slår träpålar, rör eller stålbalk för bryggor, kajer eller liknande. Pålmast med trycklufthammare och hydraulisk gripklo kan snabbt monteras på maskinen för pålningsarbeten. Saneringsarbeten Saneringsarbeten! Transport till tipp. Vid saneringsarbeten eller liknande kan vi byta till liftdumpercontainrar för att slippa omlastning av förorenat material. Vid lastning av containrarna kan vi använda en vanlig skopa eller en gripskopa. En boggiebil lyfter en container med ca. 13 tons last ur båten. Sjöanläggningar jan broman ab muddring pålning borrning vattenledningar i södertäljeKontakta oss för hjälp med muddring, pålning, hamnarbeten, vattenledningar i södertälje stockholm